Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Spravovať súhlas

KONZULTAČNÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ

Komplexné služby od spoločnosti MKMs

Účtovníctvo

- účtovné služby
- mesačné účtovníctvo
- ročné účtovníctvo
- daňové priznania
- daňové priznania k DPH
- súhrnné výkazy
- registrácia na DPH

Zistiť viac

Mzdy a personalistika

- mesačné mzdy
- personalistika
- pracovnoprávne záležitosti v
   súlade s platným Zákonníkom
   práce
- vypracovanie pracovných
   zmlúv
- registrácia zamestnávateľa
   a zamestnancov

Zistiť viac

Rekonštrukcia účtovníctva

Rekonštrukcia účtovníctva sa vykonáva výlučne na žiadosť a so súhlasom klienta. Cena sa stanovuje individuálne. Vrátenie podvojného a jednoduchého účtovníctva sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky:

- spracovanie, zaúčtovanie a
   posúdenie účtovných dokladov,
   ich oprávnenosť z daňového
   hladiska
- vedenie účtovnej evidencie
   pohľadávok a záväzkov
- evidencia DPH
- ročná účtovná závierka vrátane
   príloh podľa platnej legislatívy
- vyhotovenie podkladu pre
   priznanie k dani z príjmu
- vypracovanie daňového
   priznania vrátane príloh

Zistiť viac

Registrácia firmy

- ready-made spoločnosti
- založenie s.r.o.
- pobočka zahraničnej
   spoločnosti
- neziskové organizácie

Všetky služby sú dostupné aj na diaľku (bez nutnosti návštevy Slovenska).

Zistiť viac

Ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti je jednoduchý spôsob, ako začať podnikať ešte dnes!

- platca DPH
- neplatca DPH

Táto služba je určená pre ľudí, ktorí potrebujú mať spoločnosť pripravenú v krátkom čase.

Zistiť viac

Služby virtuálnej kancelárie

Všetky služby virtuálneho sídla na jednom mieste, ktoré potrebujete na podnikanie na Slovensku. Cenovo dostupné a navrhnuté tak,aby pomohli vášej firme stať sa úspešnejšou.

- registračné sídlo
- označenie poštovej schránky
- preberanie a scanovanie pošty
- triedenie spamu
- mailová notifikácia o prijatí
   zásielky
- preposielanie na zvolenú
   adresu

Zistiť viac

Podnikateľské a finančné poradenstvo

- cashflow a workflow
- vypracovanie business alebo
   strategického plánu
- zlepšenie výkonnosti podniku
   prostredníctvom dobrého
   riadenia
- analýza trhu
- poradenstvo pri zakladaní
   obchodných spoločností
- vypracovanie podkladov pre
   leasingové spoločnosti
- zostavenie podkladov pre
   žiadateľov o úver alebo iné
   fondové zdroje
- vypracovanie
   vnútropodnikových smerníc

Zistiť viac

Daňové poradenstvo

- konzultácie k daňovej
   problematike daňových
   subjektov
- vypracovanie písomného
   stanoviska k daňovým
   problémom klienta.
- poskytovanie informácií o
   aktuálnych zmenách v
   daňových zákonoch.
- vypracovanie všetkých druhov
   daňových priznaní
- optimalizácie daňových
   povinností klienta
- daňové poradenstvo pri vnziku,
   zániku alebo zlúčenia
   podnikateľských subjektov
   (konkurz)

Zistiť viac